Demo

پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘موتور برق’

اطلاعات عمومی موتور برق

روش تعمیر نمودن دستگاه موتور برق:

توجه داشته باشید تعمیر موتور برق توسط افراد غیر متخصص می تواند باعث بروز خطرات جبران ناپذیری گردد.

جهت تعمیر نمودن موتور برق در ابتدا باید موتور برق، تمیز و خشک گردد.

موتور برق را در جریان هوای سرد، نم و مرطوب قرار ندهید. توجه داشته باشید گرد و خاک می‌تواند بروز مشکلات و خراب شدن موتور برق گردد.

به صورت دائم از حالت تمیزی موتور برق اطمینان حاصل نمایید که امکان دارد موتور برق به صورت روغنی و کثیف باشد.

نکاتی در مورد موتور برق

موتور دستگاه موتور برق، دیزلی،گازی و یا بنزینی می‌باشد و گازهای ناشی از احتراق درون موتور، موتور برق کربن مونواکسید و گازهای سمی می‌باشد که قرار گفتنموتور برق در محلی نامناسب باعث خفگی یا گاز گرفتگی می گردد.

هیچ گونه تبدیل و یا تغییر قسمت های دستگاه موتور برق که به صورت استاندارد از جانب شرکت تولید کننده نباشد به هیچ عنوان نباید اعمال گردد.

انتخاب موتور برق

نخستین نکته و مهترین گام در انتخاب موتور برق متناسب با نیاز شما توجه به سوخت موتور برق می باشد. به صورت عمومی موتور برق ها به سه دسته ی دیزلی، بنزینی و گازی طبقه بندی می شوند. شما باید توجه کنید سوخت مصرفی مورد نیاز شما به راحتی در دسترس شما قرار دارد یا که خیر. البته شایان ذکر است که موتور برق گاز سوز آنچنان جواب گوی نیاز مشتریان نبوده است. با این تفاسیر توصیه ی ما به شما انتخاب موتور برق بنزینی یا موتور برق دیزلی می باشد.

Подвесные потолки