Demo

پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘کاوا به کیلووات’

خرید دیزل ژنراتور و تبدیل کاوا به کیلو وات

یکی از مهمترین و حساس ترین تصمیمات مسئولان واحد فنی برای تامین برق تاسیسات خود انتخاب مناسب یک دیزل ژنراتور می باشد زیرا در صورت عدم انتخاب مناسب یک مولد برق  همانند دیزل ژنراتور می تواند خسارت های جبران ناپذیری را برای پروژه های خود فراهم سازد . یکی از دغدغه های انتخاب برای یک دیزل ژنراتور نوع کاربرد آنها است به عنوان مثال :
  • دیزل ژنراتور تک فاز یا سه فاز
  • دیزل ژنراتور برای مصارف روشنایی یا جوشکاری
  • میزان kw و KVA کاوا دیزل ژنراتور
  • دیزل ژنراتور برای تامین برق اضطراری یا دائمی
Подвесные потолки